Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

zamknij

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej Ustawa), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem kosztów odesłania zwracanego produktu do sprzedawcy), z zastrzeżeniem pkt 7.
  2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Konsument ma 14 dni od daty otrzymania produktu na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać:
   1. pocztą tradycyjną na adres firmy: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, lub,
   2. w formie elektronicznej na adres: sklep@chochlik.pl
  4. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  5. Konsument, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zakupionego produktu przed jego upływem. Zwracany produkt nie może być zniszczony, ani nie może posiadać znaków użytkowania. Osoba dokonująca zwrotu powinna zadbać, aby produkt został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed jego uszkodzeniem na czas wysyłki.
  6. Do zwrotu płatności przez przedsiębiorcę konsumentowi, w przypadku o którym mowa w pkt 1, stosuje się ogólne przepisy ustawy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty przesyłki zwrotnej).
  7. Zgodnie z art. 38 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy);
   2. w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy) - dotyczy to szczególnie wyrobów wykonywanych/modyfikowanych - typu hand made, gdzie klient np. zastrzegł sobie kolorystykę, rozmiar lub wzór;
   3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt 6 ustawy).
  8. Adres do zwrotu w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów.
 2. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych produktów wraz z opisem ewentualnych zastrzeżeń należy przesłać sprzedającemu na adres: sklep@chochlik.pl
  2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia produktów powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
   • a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Kupującego,
   • b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   • c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   • d) datę stwierdzenia przez Kupującego wad/usterek w zakupionym produkcie,
   • e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamowany produkt w celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać na adres: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów. Osoba dokonująca reklamacji powinna zadbać, aby produkt został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas wysyłki.
  5. Rozpatrzenie prawidłowo zgłoszonej reklamacji następuje w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres zamieszkania podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Załącznik nr 1 - formularz zwrotu - wzór (pdf)