Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. § 1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Pracownia Dekoracji Chochlik Agnieszka Piechocka, z siedzibą w Rożnowie, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, NIP 633-177-86-99, REGON 367089955 za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.chochlik.pl
  2. Dane kontaktowe
   • Pracownia Dekoracji Chochlik Agnieszka Piechocka
   • Rożnów 368, 33-316 Rożnów
   • e-mail: sklep@chochlik.pl
   • telefon: +48 600 871 693
  3. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
  4. Definicje
   1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
   2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Sprzedawca - Pracownia Dekoracji Chochlik Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, NIP 633-177-86-99, REGON 367089955.
   4. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
   5. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
   6. Sklep Internetowy (Sklep) - strona internetowa sklepu, prowadzona pod adresem sklep.chochlik.pl.
   7. Produkt - oznacza przedmiot prezentowany na stronie Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży lub przedmiot wykonany na zamówienie klienta.
   8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 2. § 2 Oferowane produkty
  1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan, kształt i kolor produktów.
  3. Oferowane produkty są wykonywane ręcznie co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu np. koloru, kształtu, rozmiaru produktu.
 3. § 3 Ceny produktów
  1. Ceny produktów oferowanych w Sklepie zamieszczone są przy każdym produkcie. W przypadku produktów wykonanych według specyfikacji Klienta, ceny ustalane są indywidualnie w zależności od rozmiaru, rodzaju tkaniny, zastosowanych dodatków, wielkości haftu itp. Wszystkie ceny są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.
  2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zamieszczonych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.
 4. § 4 Składanie i realizacja zamówień
  1. Ze Sklepu można korzystać na dwa sposoby:
   1. dokonując zakupów bez konieczności rejestracji, podając jedynie konieczne do realizacji zamówienia dane,
   2. zakładając Konto Klienta w Sklepie internetowym.
  2. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła podanego podczas procesu rejestracji Konta. Konto Klienta umożliwia wgląd do historii zamówień, przegląd i edycję danych. Login i hasło powinny być objęte szczególną ochroną przez samego Klienta i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
  3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia w Sklepie, wybór formy płatności, sposobu dostawy wybranych produktów oraz podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionych produktów.
  4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z informacją o jego przyjęciu.
  5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. § 5 Formy płatności
  1. Za zamówione produkty Klient może zapłacić wybierając jedną z form płatności:
   1. przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy,
   2. za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24,
   3. gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego.
  2. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 49 1020 3453 0000 8402 0262 9558. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  3. Sprzedawca dołącza do produktów lub przekazuje w formacie pdf drogą elektroniczną paragon lub fakturę za zakupione produkty.
 6. § 6 Czas realizacji i dostawa
  1. Realizacja zamówienia następuje w terminie od 2 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy.
  2. Z powyższego terminu wyłączone są produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - termin realizacji i dostawy ustalany jest indywidualnie.
  3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji.
  4. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu.
  5. Na wpłatę Sprzedawca czeka 3 dni robocze. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży i informuje o nim Klienta pocztą elektroniczną. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę zamówienie zostaje anulowane.
  6. Dostawa realizowana jest w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Klienta.
  7. Koszty transportu ponosi Klient.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostawie zamówionych produktów leżących po stronie Dostawcy lub Klienta (np. błędnie podany adres dostawy).
 7. § 7 Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej Ustawa), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem kosztów odesłania zwracanego produktu do sprzedawcy), z zastrzeżeniem pkt 7.
  2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Konsument ma 14 dni od daty otrzymania produktu na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać:
   1. pocztą tradycyjną na adres firmy: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, lub,
   2. w formie elektronicznej na adres: sklep@chochlik.pl
  4. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  5. Konsument, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zakupionego produktu przed jego upływem. Zwracany produkt nie może być zniszczony, ani nie może posiadać znaków użytkowania. Osoba dokonująca zwrotu powinna zadbać, aby produkt został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed jego uszkodzeniem na czas wysyłki.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty przesyłki zwrotnej).
  7. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu.
  8. Zgodnie z art. 38 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy);
   2. w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy) - dotyczy to szczególnie wyrobów wykonywanych/modyfikowanych - typu hand made, gdzie klient np. zastrzegł sobie kolorystykę, rozmiar lub wzór;
   3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt 6 ustawy).
  9. Adres do zwrotu w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów.
 8. § 8 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych produktów wraz z opisem ewentualnych zastrzeżeń należy przesłać sprzedającemu na adres: sklep@chochlik.pl
  2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia produktów powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
   • a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Kupującego,
   • b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   • c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   • d) datę stwierdzenia przez Kupującego wad/usterek w zakupionym produkcie,
   • e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamowany produkt w celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać na adres: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów. Osoba dokonująca reklamacji powinna zadbać, aby produkt został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas wysyłki.
  5. Rozpatrzenie prawidłowo zgłoszonej reklamacji następuje w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres zamieszkania podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. § 9 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest firma:
   • Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka
   • Rożnów 368, 33-316 Rożnów
   • NIP 633-177-86-99, REGON 367089955
   • Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pracownia@chochlik.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
   • – umożliwienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie sklep.chochlik.pl,
   • – realizacji zamówień składanych na stronie sklep.chochlik.pl, drogą e-mailową i telefonicznie.
   • W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane o wykonanych płatnościach, telefon. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji.
  5. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.
  6. Pracownia Dekoracji „Chochlik” nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych innym firmom i osobom trzecim. Wyjątek stanowią:
   • – uprawnione organy państwowe działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym administrator ma obowiązek udostępnić takie dane,
   • – dostawcy, którym Administrator przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy,
   • – dostawcy usług płatniczych.
  7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 10. § 10 Prawa autorskie
  1. Oferta Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, zdjęcia, grafiki, etc.). Klienci lub osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
  2. Wszelkie zamieszczone na stronie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
  3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 11. § 11 Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian są realizowane według regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz zwrotu - wzór (pdf)